پلی اورتان سفید 600 میل (سوسیسی) امبروسی Ambrosi PolyUrthene

محصول ایتالیا 

لطفا با فروشگاه تماس بگیرید.