پد پولیش مایکروفایبر نرم دستگاه سایز 15 روپس Rupes Polishing Pad BF170FM

برای استفاده به همراه دستگاه های پولیش اوربیتال سایز 15

پرچم امریکا محصول امریکا 

لطفا با فروشگاه تماس بگیرید.

تولیدکننده