پد پشمی زبر سایز 10 روپس Rupes Polishing Pad BW100H

برای استفاده به همراه دستگاه های رندوم اوربیتال

پرچم امریکا محصول امریکا 

لطفا با فروشگاه تماس بگیرید.

تولیدکننده