آدرس: مشهد، میدان پانزده خرداد، ضلع شمالی ( امام رضا ۵۰ )، پلاک ۲۰، ساختمان دنیای چسب

ساعات کاری: ۸:۳۰ الی ۱۸ به صورت یکسره

تلفن: ۵۰ – ۴۰ – ۳۰ – ۳۸۱۱۲۲۲۰ – ۰۵۱

موبایل، واتس آپ و تلگرام: 63 - 51 - 154 - 0938

پشتیبانی سایت: 117 - 91 - 51 - 0938 مهندس بهشتی

پشتیبانی سایت: 59 - 51 - 637 - 0935 مهندس الفتی

ایمیل: Info@DonyaieChasb.ir