گریس آنتی (سیز ضد قفل و گریپاژ) ویکن WEICON Anti Seize AS 450 Montage-Paste

21,375,000 ریال

22,500,000 ریال

گریس ضد قفل A.S در برابر خوردگی، گریپاژ و سایش، پدیده لغزش چوب، اکسیداسیون، فرسایش خوردگی و واکنش های الکتریکی (جوش سرد)

محصول آلمان پرچم آلمان

تولیدکننده

شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد