قفل رزوه 243 لاک تایت Loctite 243

قفل رزوه با استحکام متوسط، برای مصارف عمومی و صنعتی

محصول چین 

لطفا با فروشگاه تماس بگیرید.

تولیدکننده