بر طرف کننده عیوب سیستم هیدرولیک وینز WYNN'S HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE بلژیک

مکمل برطرف کننده عیوب سیستم هیدرولیک خودرو وینز یک مکمل روغنی است که عیوب سیستم هیدرولیک رو برطرف می کند.

300,000 ریال بدون مالیات.

43 قلم

بلژیک
325 میلی لیتر
76844
5411693768446
 • مکمل برطرف کننده عیوب سیستم هیدرولیک خودرو وینز یک مکمل روغنی است که عیوب سیستم هیدرولیک رو برطرف می کند.

  باز کردن خروجی سوپاپ های بخار و سوپاپ های هیدورلیک.

  صدای نویز سوپاپ را کاهش می دهد.

  پاک کننده کثیفی ها و لکه ها روغنی نفتی و قیری از مجراهای عبوری روغن هیدرولیک.

  محتوای EP برای محافظت بیشتر.

  به تبدیل کنندگان کاتالیزور آسیب نمی زند. هماهنگ با تمامی روغن های معدنی، مصنوعی، تکی و چند درجه ای و مناسب برای کاربرد های کمه SAPA.