مکمل خنثی کننده آب داخل سیستم سوخت رسانی زادو XADO VERYLUBE AQUASTOP

مکمل خنثی کننده آب داخل سیستم سوخت رسانی زادو با نام تجاری "XADO VERYLUBE AQUASTOP " محصول تولید شده برای حذف رطوبت از سیستم سوخت است.

180,000 ریال بدون مالیات.

5 قلم

اوکراین
10ml
Art. XB 42156
4820047750210
  • مزایای مکمل خنثی کننده آب داخل سیستم سوخت رسانی زادو XADO VERYLUBE AQUASTOP :

    مکمل خنثی کننده آب داخل سیستم سوخت رسانی،  قطره آب و کریستال یخ را از بین می برد و آنها را به طور مساوی در تمام حجم سوخت توزیع می کند. در نتیجه، رطوبت در طول فرآیند احتراق سوخت تخلیه می شود.

    مکمل خنثی کننده آب داخل سیستم سوخت رسانی  XADO VERYLUBE AQUASTOP، قطعات سیستم سوختی را در شرایط ایده آل نگه می دارد و آنها را از خوردگی محافظت می کند. برای استفاده منظم توصیه می شود. قفل درب ها را از یخ زدگی خارج و آنها را از انجماد محافظت می کند.