مکمل جايگزين سرب وينز WYNNS LEAD SUBSTITUTE

تشکیل دهنده یک لایه ای روان کننده محافظتی روی سیت و نشیمنگاه سوپاپهای همانند، بنزین حاوی سرب.

محافظت از نشیمنگاه سوپاپهای سخت نشده برای جلوگیری از خوردگی زود هنگام چنانچه از بنزین بدون سرب استفاده شود(جلوگیری از رسوبات سخت کربنی)

مانع افت کیفیت بنزین داخل باک در زمان طولانی استفاده نکردن خودرو

435,000 ریال بدون مالیات.

9 قلم

بلژیک
250 میلی لیتر
70612
5411693706127
  • تشکیل دهنده یک لایه ای روان کننده محافظتی روی سیت و نشیمنگاه سوپاپهای همانند، بنزین حاوی سرب.
  • محافظت از نشیمنگاه سوپاپهای سخت نشده برای جلوگیری از خوردگی زود هنگام چنانچه از بنزین بدون سرب استفاده شود(جلوگیری از رسوبات سخت کربنی)
  • مانع افت کیفیت بنزین داخل باک در زمان طولانی استفاده نکردن خودرو
  • محافظت دربرابر اکسیده شدن سوخت خودرو.
  • جلوگیری از تشکیل مواد اکسیده کننده که باعث رسوب در باک بنزین و فیلتر بنزین می شود.
  • به راحتی استارت خوردن موتور رو روشن شدن موتور پس از مدت طولانی استفاده نکردن از خودرو.
  • سازگاری با کاتالیست خودرو.
  • داخل بنزین کاملا حل می شود.
  • هیچ گونه اثری روی اکتان نخواهد داشت.

  کاربرد

  برای تمامی موتورهای دو زمانه و چهارزمانه، شامل خودرو – موتورسیکلت، قایق، موتور برق، پمپ و غیره.

  طریقه مصرف

  • به بنزین بدون سرب زمان بنزین زدن استفاده شود، ترجیحا قبل از بنزین زدن عمل فوق انجام شود.نسبت مخلوط کردن
  • 1:1000(یک میلی لیتر برای یک لیتربنزین بعنوان مثال 25ml برای 25lit، محتوی بسته بندی برای 250 لیتر بنزین می باشد.
  • دوز مورد استفاده: قسمت بالای بسته بندی که مدرج می باشد را به همان نسبت پرکردن بنزین پرکرده سپس داخل باک ریخته شود برای پرکردن قسمت مدرج شده کافی است که قسمت پایین بسته بندی به آرامی فشارداده شود.