پاک کننده انژکتور Wynn's Injector Cleaner بلژیک

پاک کننده انژکتور سیستم سوخت
روان کننده سیستم سوخت
کاهش آلایندگی اگزوز
جلوگیری نقص فیلتر بنزین
تزریق سوخت برای احتراق بهتر

300,000 ریال بدون مالیات.

12 قلم

بلژیک
325ml
PN 55964
5411693559648
EXP 04.2021
 • پاک کننده انژکتور  Wynn’s Injector Cleaner

  • پاک کننده انژکتور سیستم سوخت
  • روان کننده سیستم سوخت
  • کاهش آلایندگی اگزوز
  • جلوگیری نقص فیلتر بنزین
  • تزریق سوخت برای احتراق بهتر