حراج!

تمیز کننده سنسور اکسیژن و کاتالیزور وینز Wynn's Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner

برطرف کننده رسوبات از قبیل روغن, ذرات خام سوخت و کاهش گازهای خروجی اگزوز

1,050,000 ریال بدون مالیات.

59 قلم

بلژیک
500 میلیتر
25692
5411693256929
 • این محصول ( تمیز کننده سنسور اکسیژن و کاتالیزور خودرو وینز Wynn's Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner ) عملکرد کاتالیزور و سنسور های اکسیژن را بهبود میبخشد.

  مزایای استفاده از تمیز کننده سنسور اکسیژن و کاتالیزور خودرو وینز :

  .                بر طرف کننده رسوبات از قبیل روغن, ذرات خام سوخت

  .                کاهش گازهای خروجی اگزوز

  .                باعث مطلوب کار کردن کاتالیزور و سنسور اکسیژن

  .                افزایش طول عمر کاتالیزور و سنسور اکسیزن

  .                مانع از روشن شدن چراغ چک

  .                بهتر کردن مصرف سوخت به دلیل ایجاد مجدد تناسب مخلوط بنزین و هوا

  .                ایجاد مجدد قدرت تضعیف شده موتور

  .                بخصوص مناسب برای تردد شهری

  تمیز کننده سنسور اکسیژن و کاتالیزور خودرو وینز WYNNS CATALYTIC CONVERTER & OXYGEN SENSOR CLEANER :