محلول چربي زدا وینز WYNNS EXTREME COOLING SYSTEM DEGREASER

بر طرف کردن و شسشوی روغن و لجن از سیستم خنک کننده موتور

300,000 ریال بدون مالیات.

6 قلم

بلژیک
325 میلی لیتر
W25544
5411693255441
 •  مزایای محلول چربي زدا وینز WYNNS EXTREME COOLING SYSTEM DEGREASER: 

  • محلول چربی زدا وینز جهت بر طرف کردن و شستشوی روغن و لجن از سیستم خنک کننده موتور می باشد.
  • بر طرف کننده روغن لجن از سیستم خنک کننده موتور به دلیل نشتی مبدل گرمایی و یا واشر سر سیلندر
  • شستشو دهنده و تمیز کننده سیستم کامل خنک کننده و شناور نگهداشتن آلودگیهای هنگام شستشو به همراه بازگردانی عملکرد مطلوب سیستم خنک کننده.
  • توانی فوق العاده و مناسب برای تمامی سیستمهای خنک کننده از جمله خنک کننده های از جنس آلومینیوم
  • امکان حل شدن در آب به صورت کامل
  • هیچ عمل خورندگی اتفاق نمی افتد و یا زیانی برای شیلنگهای لاستیکی، و واشرها و فلزات سیستم خنک کننده ندارد.

  کاربرد محلول چربي زدا وینز WYNNS EXTREME COOLING SYSTEM DEGREASER:

  • برای تمامی سیستمهای خنک کننده آبی موتورهای بنزینی و دیزلی

   

  طریقه مصرف محلول چربي زدا وینز WYNNS EXTREME COOLING SYSTEM DEGREASER:

  محتوی قوطی برای هفت لیترمی باشد. محصول را به آ ب رادیات اضافه کرده، موتور را روشن کرده بصورت فقط در جا ارکردن همزمان بخاری خودرو روشن شود موتور به مدت 20 دقیقه کار کند سپس موتور خاموش شود سیستم خنک کننده تخلیه شود با آب مجدداً شسته شده و سیستم خنک کننده با آب پر شود. موتور روشن شود به مدت پنج دقیقه در جا کار کند بخاری هم روشن باشد. موتور خاموش شود آب سیستم تخلیه شود. با آب شسته شود تا آب زلال دیده شود. سیستم خنک کننده با آب پر شود. برای موتورهایی که سیستم خنک کننده آلودگیهای چربی بسیار داشته باشد عمل فوق تکرار شود.

   

   محلول چربي زدا وینز WYNNS EXTREME COOLING SYSTEM DEGREASER: