مکمل گیربکس اتوماتیک وینز WYNNS AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT

نشتی را می گیرد و از ایجاد آن جلوگیری میکند. درزگیر لاستیکی ,اورینگ ها و کاسه نمد ها راباز سازی میکند. سیستم را توسط شوینده هایش تمیز و محافظت می کند.

475,000 ریال بدون مالیات.

21 قلم

بلژیک
325 میلی لیتر
64544
5411693645440
 •  مزایای مکمل گیربکس اتوماتیک وینز WYNN'S AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT :

  • نشتی را می گیرد و از ایجاد آن جلوگیری میکند و درزگیر لاستیکی , اورینگ ها و کاسه نمد ها راباز سازی میکند.
  • سیستم را توسط شوینده هایش تمیز و محافظت می کند.
  • موجب سهولت در تعویض دنده میشود.
  • موجب طول عمر و عدم اکساسیون روغن گیربکس می شود بنابر این طول عمر اجزا را افزایش می یابد.

  مکمل گیربکس اتوماتیک وینز WYNNS AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT