مکمل گیربکس اتوماتیک وینز Wynn's Automatic Transmission Treatment

نشتی را می گیرد و از ایجاد آن جلوگیری میکند. درزگیر لاستیکی, اورینگ ها و کاسه نمد ها را باز سازی میکند. سیستم را توسط شوینده هایش تمیز و محافظت می کند.

475,000 ریال بدون مالیات.

20 قلم

بلژیک
325 میلی لیتر
64544
5411693645440
 • این محصول ( مکمل گیربکس اتوماتیک وینز Wynn's Automatic Transmission Treatment ) جهت جلوگیری از نشتی گیربکس و بهبود تغییر دنده ساخته شده است.

   مزایای استفاده از مکمل گیربکس اتوماتیک وینز :

  .                 نشتی را گرفته و از ایجاد آن جلوگیری میکند و درزگیر لاستیکی, اورینگ ها و کاسه نمد ها راباز سازی میکند.

  .                 سیستم را توسط شوینده هایش تمیز و محافظت میکند.

  .                 موجب سهولت در تعویض دنده میشود.

  .                 موجب طول عمر و عدم اکساسیون روغن گیربکس میشود بنابر این طول عمر اجزا را افزایش می یابد.

  مکمل گیربکس اتوماتیک وینز WYNNS AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT